Digitalisera video

Digitalisera era gamla band.


Digitalisera video: I samarbete med räddabanden.nu hyr vi nu även ut maskiner för uppspelning och överföring av äldre videoformat. Vill du ha hjälp av kunnig expertis för att digitalisera särskilt krävande videosignaler, t.ex. från konsumentformat som VHS, Video 8 mm, kontakta teknikerna på Rädda Banden så hjälper de dig tillrätta. Du hittar dem här: Rädda Banden - Digitalisera Video.