Digitalisera video

Digitalisera era gamla band.

Digitalisera video: I samarbete med räddabanden.nu hyr vi nu även ut maskiner för uppspelning och överföring av äldre videoformat. Vill du ha hjälp av kunnig expertis för att digitalisera särskilt krävande videosignaler, t.ex. att digitalisera vhs, Video 8 mm, kontakta teknikerna på Rädda Banden så hjälper de dig tillrätta. https://www.raddabanden.nu/