Info

KONTAKT / OM

Maila oss så ringer vi upp. Ange projektnamn och företagsuppgifter samt referens om ni ej varit i kontakt med oss tidigare.

Hyra sker efter enligt villkor nedan.

Priser är per dygn. Moms tillkommer. Med reservation för förändringar och eventuella felskrivningar.


Hyresvillkor


§1 - Hyresobjektet

Hyresobjektet, nedan benämnt kamera, omfattar förutom kamera, diverse tillbehör separat eller i medföljande väska. Tillbehören kan t.ex. vara: Laddare, Kablar, Adapter, Fjärrkontroll, Monitor, Handtag, Minneskort m.m.


§2 - Hyresperiod

Om inget annat avtalas så gäller dygnshyra och hyresobjektet ska återlämnas inom 24 timmar efter upphämtning vid 1 dags hyra, 48 timmar vid 2 dygns hyra osv. Återlämnas hyresobjektet senare än överenskommet debiteras en extra hyresdag.


§3 - förseningsavgift

Skickas/budas eller återlämnas inte kameran inom den tid som avtalats debiteras en eller flera extra hyresdagar. Är kameran inte tillbaka senast 30 dagar efter hyresperiodens slut så övergår kameran till hyresmannens ägo, och skall därmed betala straffhyra dag 1-30, plus ersättning enligt marknadsvärde på hyresobjektet.


§4 - Slitage och skada

Hyresmannen är skyldig att under hyrestiden använda och vårda kameran på ett ansvarsfullt och professionellt sätt. Om kameran skadas under hyrestiden, är hyresmannen skyldig att ersätta uthyraren för kostnaden att återställa kameran till sitt ursprungliga skick. Skall betalas 10 dagar efter kostnadsbesked.


§5 - Fel på kameran

Om kameran slutar att fungera under hyresperioden, hyresmannen oförskyllt, så är uthyraren ersättningsskyldig gentemor hyresmannen. Ersättningen morsvarar återbetalning av erlagd avgift för resterande hyresperiod och 10% tillägg på återbetalningsbeloppet. Dagen för ersättningens beräknande räknas från och med den dagen då uthyraren informeras om felet. Om uthyraren inte muntligen eller mailledes informeras om felet utgår ingen ersättning. Ersättningen kan maximalt uppnå 100% av erlagd totalhyra. Om det filmade resultatet blir betydande nedsatt pga. tekniskt fel så återbetalas max 50% av hyresbeloppet.


§6 - Förlust och skada

Vid förlust eller skada av kamera eller dess utrustning under hyresperioden är hyresmannen ersätningsskyldig gentemot uthyraren. Ersättinngen betalas till uthyraren inom 10 dagar efters hyresperioden. Ersättningen beräknas efter aktuellt marknadsvärde.


§7 - Betalning

Betalning sker i förskott om ingen annan överenskommelse skett.


Övrigt

Utrustning som avbokas mindre än 48 timmar före hyresstart debiteras med 50% av hela hyresbeloppet om ej annat avtalats.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.